Kollárova 1
902 01 Pezinok
2. posch.
Mapa

Mgr. Jana Zbudilová
+421 905 631 435
zbudilova@reedys.sk

Mgr. Miroslava Pavlová
+421 948 438 093
pavlova@reedys.skDysgrafia...Definícia


Dysgrafické ťažkosti môže zhoršovať: impulzivita, hyperaktivita, roblémová ovládateľnosť dieťaťa, precvičovanie ľavorukosti, nevyhranené používanie pravej a ľavej rukyZákladné predpoklady úspešného zvládnutia písania

Etiológia (príčiny)

Je veľmi podobná ako pri dyslexii - často ide o dysgrafiu na báze ľahkej mozgovej dysfukcie - drobné poškodenie mozgu, významné sú tu opäť i genetické súvislosti.

Klinický obraz pri dysgrafii

Symptómy (nemusia sa vyskytovať všetky znaky)

Príklady dysgrafie