Kollárova 1
902 01 Pezinok
2. posch.
Mapa

Mgr. Jana Zbudilová
+421 905 631 435
zbudilova@reedys.sk

Mgr. Miroslava Pavlová
+421 948 438 093
pavlova@reedys.skDyskalkúlia...Definícia


Dielčie problémy, ktoré sa u dyskalkulikov vyskytujú možno rozdeliť do nasledovných oblastí


Príznaky dyskalkúlie sú rozličné a podľa nich rozlišujeme tzv. typy dyskalkúlie