Kollárova 1
902 01 Pezinok
2. posch.
Mapa

Mgr. Jana Zbudilová
+421 905 631 435
zbudilova@reedys.sk

Mgr. Miroslava Pavlová
+421 948 438 093
pavlova@reedys.skDysortografia...Definícia


Príčiny

Podobné ako pri dyslexii - poruchy dielčích funkcií môžu byť podobné až rovnaké , preto často dochádza k súčasnému výskytu

Symptómy / čo je dôležité si všímať

Klasifikácia - typy dysortografie

Hypoaktívny typ

zdĺhavé písanie s množstvom pravopisných chýb - žiak sa pri bežnom pracovnom tempe v triede dostáva do časovej tiesne a robí veľa pravopisných chýb

Hyperaktívny typ

Vlastný akt písania a mentálne procesy zmyslovej analýzy a syntézy prebiehajú príliš rýchlo, bez kontroly a spätnej väzby množstvo pravopisných chýb, ktoré na prvý pohľad vyzerajú celkom „nezmyselne“

Príklady dysortografie