Kollárova 1
902 01 Pezinok
2. posch.
Mapa

Mgr. Jana Zbudilová
+421 905 631 435
zbudilova@reedys.sk

Mgr. Miroslava Pavlová
+421 948 438 093
pavlova@reedys.sk



Späť na personál


Mgr. Miroslava Pavlová

Možno trochu netradičný úvod, možno aspoň trocha úsmevný, ale naozaj sa to všetko začalo už v ranom detstve. „Vychovávala a vzdelávala“ som všetko, čo mi prišlo pod ruku. Málokedy som si vystačila len s bábikou, či plyšovou bytosťou. To bolo príliš jednoduché. Bola som častou návštevníčkou susedných dvorov ( našťastie väčšinou na pobavenie susedov ), kde bolo treba vyriešiť „dlhé chvíle“ a „ nevzdelanosť“ psíkov, mačiek, zajačikov, ovečiek... Moji rodičia to pochopili a otec mi na dvore „vyčaroval“ skutočnú drevenú školskú lavicu. A tu sa to niekde začalo. Z ulice som „kradla“ deti, dokonca i staršie ako ja ( mala som 5 rokov ) a vyučovanie mohlo začať. Keďže som mala k dispozícii celú záhradu a samozrejme mnoho „známych psov, mačiek “ ochotne mi poslúžili ako špeciálne pomôcky, či pomocníci. Jasné, že som mala premyslený aj systém odmien ( babkine, či mamine koláče ). „Žiakov“ i „pomocníkov“ bolo teda u nás čoskoro každým dňom viac a viac. ( No, to už však netuším, či bavilo domácich ) Takže ako vidíte, už tu bolo jasné, že pedagogika v mojom ponímaní je fakt „špeciálna“.

Všetko ešte vyšpecifikoval fakt, že som mala nepočujúceho otca. Bolo fascinujúce „odkukávať“ posunkovú reč a skúšať ju v praxi ( trochu komicky, nepresne ). Počas štúdia na strednej škole ( Gymnázium, Nové Mesto nad Váhom, 1982 – 1986 ) som vo svojej profesijnej ceste mala už jasnejšie - mojou srdcovou záležitosťou sa stala starostlivosť o sluchovo postihnuté deti. V tejto oblasti som sa snažila pomáhať pred, počas i po ukončení vysokoškolského štúdia. Po maturite ma pre nedostatok miesta na VŠ neprijali, tak som sa zamestnala ako vychovávate3ka v ZŠ internátnej pre nedoslýchavé deti v Bratislave. Na toto obdobie sa mi viažu nádherné spomienky a samozrejme aj tak trošku prvé „pracovné“ skúsenosti.

Vysokoškolské štúdium som absolvovala v r. 1992 na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, študijný odbor – špeciálna pedagogika, smer – Učiteľstvo pre MVOS (mládež vyžadujúca osobitnú starostlivosť) a štátne záverečné skúšky mám z nasledovných špecializácii : logopédia, psychopédia a surdopédia.

V profesionálnej oblasti sa teda venujem problematike detských radostí a starostí už dlhé roky. Počas vysokoškolského štúdia som mala možnosť absolvovať kurz tlmočníkov posunkovej reči, v čom by som sa však veľmi rada ešte zdokonalila. Ako logopedička som pomáhala sluchovo postihnutým detičkám v materskej škole v Bratislave včleniť sa do bežného kolektívu a následne sa integrovaným programom vzdelávať i v ZŠ bežného typu. Neskôr bola logopédia ( náuka o reči, prevencia i náprava porúch výslovnosti, hlasu, sluchu...) mojou pracovnou náplňou i v poradenskej praxi v Bratislave. Momentálne sa v centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Pezinku už jedenástym rokom intenzívne venujem deťom so špecifickými poruchami učenia. Systematickými špeciálnymi reedukáciami sa deti predškolského i školského veku snažia zvládnuť svoje školské i domáce trápenia pri nácviku čítania, písania, počítania a ostatných zručností. Pracujem i s deťmi s narušenou koncentráciou pozornosti a hyperaktivitou.

Počas mojej praxe som absolvovala množstvo odborných i certifikovaných kurzov a seminárov - Kochleárne implantáty, DOV - dielčie oslabenia výkonu, Špeciálnopedagogická diagnostika, Dyskalkúlia, Filiálna terapia, Detská kresba, Efektívna komunikácia, Grafomotorika predškolského veku, Metóda dobrého štartu, TEKOS, Handle – integratívny prístup k deťom s postihnutím, Avare – celostný prístup ku ŠPU ( reflexná motorika ).

Som členkou asociácie špeciálnych pedagógov. Nedávno som sa zapojila do úspešného medzinárodného výchovno – vzdelávacieho projektu občianskeho združenia Dafné, zameraného na inovatívne vzdelávanie, problematiku integrácie a inklúzie ľudí s odlišnosťami, s možnosťou nazrieť i do školského systému severských štátov.

Moja práca je veľmi zaujímavá, náročná, zodpovedná, no zmysluplná. Vysoká a pravidelná návštevnosť mojich klientov je pre mňa odpoveďou ( i odmenou ), že moje rady a pomoc sú pre nich prínosom.

Som milujúcou matkou dvoch úžasných detí (Dominik 20, Zuzka 13 ), ktoré mi každú sekundu potvrdzujú, že vychovávať a umožniť vzdelanie dieťaťu je tou najväčšou odmenou môjho života. Toto si nosím v srdci a viem, že mojim životným poslaním je zodpovedná a láskyplná práca s deťmi.

Keďže môj úvod bol netradičný, pre rovnováhu ponúkam tradičný zaver, kde sa zvyknú uviesť osobné záujmy - literatúra ( psychológia, pedagogika, iná odb. literatúra, bytový dizajn, feng shuej, beletria ), práca a zábava s deťmi práca s PC, internet, kultúra (muzikály, festivaly, divadlo, kino ), príroda. Tradične spomeniem i osobné vlastnosti ( komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť). A aj to, že môj zdravotný stav je dobrý a zápis v registri trestov nemám.