Kollárova 1
902 01 Pezinok
2. posch.
Mapa

Mgr. Jana Zbudilová
+421 905 631 435
zbudilova@reedys.sk

Mgr. Miroslava Pavlová
+421 948 438 093
pavlova@reedys.skInformácie pre rodičov...Stupeň vývinu čitateľských návykov

  1. čítanie po skupinách slov, plynulé so zmyslom pre vetný kontext, so správnou alebo skoro správnou vetnou intonáciou. Normálne , dobre vyvinuté čítanie nad 80 slov/min. - zvyčajne od 4 ročníka ZŠ a vyššie
  2. čítanie po jednotlivých slovách, celkom vyrovnane a bez ďalších zarážok, niekedy i skupiny slov plynulo, ešte bez vetnej intonácie. Zarážky nanajvýš ojedinelé pred ťažšími a neznámymi slovami. Sociálne únosné čítanie rýchlosťou 60 – 80 slov/min. - od 3. roč. ZŠ
  3. dieťa číta väčšinou po jednotlivých slovách , nie však s istotou a plynulo. Prítomné sú zarážky pred ťažšími a neznámymi slovami. Niektoré slová slabikuje pri rýchlosti 40 – 50 slov/min.
  4. slabikuje plynulo nahlas alebo sa prejavuje tzv. dvojité čítanie /slovo si najprv dieťa predčíta potichu a potom nahlas/. Pauzy sú zreteľné, dlhé, číta po oddelených slovách, bez ťažkostí iba krátke slová - 26 – 39 slov/min. - v 2.roč. ZŠ
  5. hlasné slabikovanie, slabiky zreteľne oddeľuje, niekedy ešte hláskuje, pri tichom čítaní prejavy dvojitého čítania. 15 – 25 slov/min. – zvyčajne od 1. ročníka
  6. hláskuje skladaním do slabík alebo slová odhaduje. Rýchlosť 15 slov/min.

Narušené a znížené čitateľské zručnosti v spôsobe a rýchlosti strácajú charakter ŠPU pri dosiahnutí sociálne únosného čítania , t.j. min. 65slov/min. a viac a za predpokladu primeraného porozumenia čítanému textu a chybovosti neprekračujúcej sociálnu únosnosť.


Pomôcka pre rodičov detí s ADHD a ADD Viac informácií...

Pre prácu s dieťaťom Viac informácií...