Kollárova 1
902 01 Pezinok
2. posch.
Mapa

Mgr. Jana Zbudilová
+421 905 631 435
zbudilova@reedys.sk

Mgr. Miroslava Pavlová
+421 948 438 093
pavlova@reedys.sk

Informácie pre učiteľov...Ako pracovať s deťmi s narušenou koncentráciou pozornosti Viac informácií...

Námety a odporúčania pre prácu so žiakmi so špecifickými poruchami učenia Viac informácií...

Námety pre prácu s deťmi so špecifickými poruchami učenia Viac informácií...

Všeobecné zásady práce so žiakmi so špecifickými poruchami učenia Viac informácií...

Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením v ZŠ Viac informácií...