Kollárova 1
902 01 Pezinok
2. posch.
Mapa

Mgr. Jana Zbudilová
+421 905 631 435
zbudilova@reedys.sk

Mgr. Miroslava Pavlová
+421 948 438 093
pavlova@reedys.sk

Stimulačné programy...Hry na rozvoj grafomotorických zručností Viac informácií...

Jemná motorika a grafomotorika Viac informácií...

Stimulačný program podľa B. Sindelar Viac informácií...

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina Viac informácií...